Təhsil, Elm, Tədqiqat və Dəstək layihələri

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat nazirinin 19.01.2021-ci il tarixli F-10 nömrəli əmri ilə layihələrin ilkin ekspertizasının həyata keçirilməsi məqsədilə 7 nəfər üzvdən ibarət Ekspert Komissiyası yaradılmışdır.

Sədr
Üzvləri