Güzəştli maliyyələşmə mexanizmləri

 

GÜZƏŞTLI MALIYYƏLƏŞMƏ MEXANIZMLƏRI

 

 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
   

Fondun vəsaiti qeyri-neft sektorunun inkişafı, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ixrac əməliyyatları üzrə investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.

 

Fondun vəsaitindən aşağıdakı hədlərdə güzəştli kredit verilə bilər:
   

- 5 000 manatdan 50 000 manatadək – kiçikhəcmli kreditlər;
   

- 50 001 manatdan 1 000 000 manatadək – ortahəcmli kreditlər;
   

- 1 000 001 manatdan 10 000 000 manatadək – böyükhəcmli kreditlər.
   

Hər bir sahibkarlıq subyektinin Fondun vəsaiti hesabına aldığı güzəştli kreditin (o cümlədən bir investisiya layihəsi üzrə) maksimum həddi 10 000 000 manatdan artıq ola bilməz.
   

Fondun güzəştli kreditlərinin müddətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
   

- kiçikhəcmli kreditlər üçün - 3 (üç) ilədək;
   

- ortahəcmli kreditlər üçün - 5 (beş) ilədək;
   

- böyükhəcmli kreditlər üçün - 10 (on) ilədək.
   

Fondun kreditlərinin illik faiz dərəcəsi 1 faiz, müvəkkil kredit təşkilatlarının tətbiq etdikləri illik faiz dərəcəsi isə 4 faizdən artıq olmamaq şərti ilə, ümumilikdə güzəştli kreditlərin illik faiz dərəcəsi 5 faizədək müəyyən edilir.
   

Kreditlərdən istifadə üzrə güzəşt müddəti, kredit verilmiş hər bir sahibkarlıq subyekti üçün fəaliyyətinin xarakterindən asılı olaraq, nağd pulun hərəkəti barədə məlumat əsasında müəyyən edilir və kreditin istifadə müddətinin ilk 1/2 dövrünü əhatə edə bilər. Güzəşt müddətində sahibkarlıq subyektləri yalnız faiz borclarını ödəyir, əsas borc üzrə isə hər hansı ödəniş həyata keçirmirlər.
   

Ətraflı: http://edf.gov.az/ 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu
   

Fond informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyətin stimullaşdırılmasını, bu sahədə innovasiyaların tətbiqini, habelə tətbiqi elmi tədqiqat işlərinin genişləndirilməsini maliyyə dəstəyi ilə təmin edir.
   

Fəaliyyət istiqamətləri:
   

- İKT sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalındakı iştirak payını, o cümlədən səhmlərini almaqla müddətli investisiya qoyuluşu;
   

- Müvəkkil banklar və bank olmayan kredit təşkilatları vasitəsilə güzəştli kreditlər şəklində İKT sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələşdirilməsi;
   

- İnnovativ və tətbiqi elmi-texniki layihələrin (startap layihələri) qrant maliyyələşdirilməsi.
   

Sahibkarlıq subyektlərinə Fondun vəsaitlərindən aşağıdakı hədlərdə güzəştli kredit vəsaiti verilir:
   

- 10 000 manatdan 50 000 manatadək – kiçikhəcmli kreditlər;
   

- 50 001 manatdan 500 000 manatadək – ortahəcmli kreditlər;
   

- 500 001 manatdan 5 000 000 manatadək – böyükhəcmli kreditlər.
   

Hər bir sahibkarlıq subyektinin Fondun vəsaitləri hesabına aldığı güzəştli kreditin (o cümlədən, bir investisiya layihəsi üzrə) maksimum həddi 5 000000 manatdan artıq ola bilməz.
   

Fondun güzəştli kreditlərinin müddətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
   

- kiçikhəcmli kreditlər üçün – 3 (üç) ilədək;
   

- ortahəcmli kreditlər üçün – 5 (beş) ilədək;
   

- böyükhəcmli kreditlər üçün – 10 (on) ilədək.
   

Müvəkkil kredit təşkilatlarının Fondun kreditlərinə tətbiq etdiyi illik faiz dərəcəsinin ən yüksək həddinin cəmi kredit məbləğinin 5 faizindən artıq olmamalıdır.
   

Ətraflı: http://www.mincom.gov.az/upload/files/dd04d2c0db57...
 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi
   

 Agentliyin vəsaiti aqrar bölmənin inkişafı layihələrinin və kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinə verilən güzəştlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.
   

Agentliyin vəsaitindən aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə edilir:
   

- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanması və satışı proseslərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı layihələrin maliyyələşdirilməsi;
   

- regionların aqrar inkişafı ilə bağlı innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi;
   

- kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı layihələrin, həmçinin onların güzəştli satışının və lizinqinin maliyyələşdirilməsi;
   

- heyvandarlıq təsərrüfatlarının dövlət-özəl tərəfdaşlığı tətbiq edilməklə inkişafı sahəsində layihələrin maliyyələşdirilməsi;
   

- Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin pilot layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
   

Agentliyin vəsaiti hesabına aşağıdakı hədlərdə güzəştli kreditlər verilə bilər:
   

- 5 000 manatadək - mikrokreditlər;
   

- 5 001 manatdan 30 000 manatadək - kiçikhəcmli kreditlər;
   

- 30 001 manatdan 100 000 manatadək - ortahəcmli kreditlər;
   

- 100 001 manatdan 200 000 manatadək - irihəcmli kreditlər;
   

- 1 000 000 manatədək - kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alınması üçün kreditlər.
   

Güzəştli kreditlərin müddətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
   

- mikrokreditlər üçün - 2 ilədək;
   

- kiçik və ortahəcmli kreditlər üçün - 3 ilədək;
   

- irihəcmli kreditlər üçün - 5 ilədək.
   

Ətraflı: https://president.az/articles/31161 

 

 

 

 

Powered by Froala Editor